After almost 6 years of a campaign for a Gaelcoláiste in the area, the momentous first day at Coláiste Ghlór na Mara has arrived, meet our 1st intake of Students & Staff!

Ádh mór libh!
photo 4
photo 1photo 2photo 3

Advertisements

If you are able to help with setting up the Coláiste classrooms on Friday, can you drop by the office (temporary site at Ardgillan College) in the morning and leave your details/availability.

Go raibh míle maith agaibh!

Eolas don scoilbhliain 2014

Éide Scoile

Geansaí dearg na scoile

Carbhat na scoile

Léine bán

Bríste liath

Sciorta (chuig na glúine) / stocaí  liath

Bróga dubha

Éide spóirt

Bríste Reathaliath nó dúghorm

Léine polo bán

Bróga reatha

 

Caithfear an geansaí Scoile agus an Carbhat Scoile a cheannach i Siopa Mhic Pháidín i mBaile Brigín. Is féidir gach rud eile a cheannach ansin freisin nó i do rogha siopa

 

Ábhar foghlama

 

 1. Beidh na daltaí ag baint úsáid as tabléidí agus córas timpeallacht fhíorúil foghlama (Moodle, Edmodo nó a leithéid) ar scoil agus tar éis an suirbhé ag an gcruinniú deirneach tá sé soiléir go bhfuil teacht ag na daltaí ar ríomhaire agus idirlíon sa bhaile.

Chun na costasaí seo a chlúdú tá costas € 150 á ghearradh ar ghach dalta sa bhliain seo le haghaidh na chéad trí bhliain rompu. Mar sin €450 thar trí bhliana.

 

Costas Scoile

 1. Ag tús an scoilbhliain beidh  €50 á bhailiú chun íoc as
 2. Cíos taisceadáin
 3. Árachas pearsanta
 4. Leabhar saothar eolaíochta
 5. Cóipleabhar obair chúrsa eolaíochta
 6. Dialann scoile

Trealamh scoile

 1. Cás peann luaidhe, pinn srl
 2. Seit Mata agus áireamhán eolaíochta Sharp W531B writeview
 3. 10 gnáth cóipleabhar
 4. Cóipleabhar crua eolaíochta A4
 5. 5 fillteán A4 agus páipéir dóibh
 6. Bosca polypockets A4
 7. Glas don taisceadán (uimhreacha) – le cinntiú
 8. Cipín cuimhne 4Gb

 

Beidh eolas eile curtha ar fail tríd an suíomh gréasáin nó tríd ríomhphost nuair is cuí

 Information for 2014 – 2015

Uniform

School jumper

School tie

White shirt

Grey trousers

Grey skirt / socks (knee length)

Black shoes

Sports gear

Grey or navy tracksuit bottoms (no logos)

White polo shirt

Trainers (preferably non marking soles)

 

The School jumper and School tie can only be purchased from Mc Faddens in Balbriggan. Other items may be purchased from Mc Faddens or a supplier of your choice.

Learning Materials

The school will be using a virtual learning environment for the students and a blended learning approach. The school will provide tablet computers for the students to use in school and learning material will be provided online.  The survey completed at the last meeting confirmed that students have access to a computer of some form and internet at home. The VLE will be accessible to any common operating system.

To cover these costs a charge of €150 will be levied this year and for the following two years meaning a total payment of €450 over the three years.

School expenses

At the start of the year €50 will be collected to pay for

 1. Locker rental
 2. Personal insurance
 3. Science workbook
 4. Science coursework copy
 5. School journal

School Equipment

 1. Schoolbag, pencil case etc
 2. Maths set and scientific calculator Sharp W531B writeview
 3. 10 copybooks
 4. A4 science hardback copy
 5. 5 A4 folders and a refill pad
 6. Box of polypockets (A4)
 7. A lock for the locker (combination) – possibly
 8. 4 Gb Memory stick
 9. Other subject specific materials e.g. First Entry Copies for Business, Art Equipment for Art.

 

Other information will be provided on the website through the summer and any updates will be provided by email when necessary.

 

 

 

Beidh cruinniú  do thuistí daltaí rang 6 sa halla i nGaelscoil Baile Brigín ar an Máirt seo chugainn, 17 / 6 / 2014 ag a 8 a chlog chun sonraí a chinntiú don scoilbhliain nua.

 

An information meeting of parents of 6th class pupils will be held in the hall of Gaelscoil Bhaile Brigín on Tuesday 17th June to finalise arrangements for the new school year. Hope to see you there,

Facebook Event

We would like to advise the following pieces of information relating to the initial opening of Coláiste Ghlór na Mara: –

1 – Coláiste Ghlór na Mara will open for 1st day of classes on 1st September 2014

2 – Classes will start daily at 8:30am

Further detail will be provided on all aspects of the start up, once confirmed.

An Bord Eatramhach Bainistíochta

Fáilte Aoife!

Príomhoide nua!

Príomhoide nua!

Aoife was formally introduced to the parents this evening as the new Principal of Coláiste Ghlór na Mara, the interim Board are delighted to have Aoife coming into the role!

We will provide updates in terms of the progress & important information as soon as they are available.

Go raibh míle maith agaibh!
CGnaM

Ceapachán / Appointment

Coláiste Ghlór na Mara are delighted to announce that Aoife Elster has been appointed as our Principal.

Aiofe will be introduced at a meeting in Gaelscoil Bhaile Brigín (School Hall) on Tuesday 18th March at 7:30pm, all welcome!

Facebook Event Page (Please join)

Go raibh míle maith agaibh