A Chara,
Beidh oíche eolais do thuismitheoirí / chaomhnóirí le leanaí i rang 5 agus 6 ar siúl sa scoil ar an gCeadaoin 15ú Deireadh Fómhair , ag tosú ag 7.30 in Fáilte roimh chách .
Táimid lonnaithe faoi láthair i seomraí in aice le Coláiste Pobail Ard Giolláin , i.n. aice le Gaelscoil Bhaile Brigín.

An information evening for parents / guardians with children in 5th and 6th class will be held in the school on Wednesday 15th of October, commencing at 7.30pm
All welcome.
We are currently located in rooms beside Ardgillan Community College, adjacent to Gaelscoil Bhaile Brigín

Advertisements