Rinne na daltaí dioscadh croí ainmhí sa rang Eolaíochta ar an Déardaoin. Bhain siad an-sult as , mar is léir ó na dreachanna aghaidhe sna griangrafanna ! Bhí Múinteoir Blaithín agus Carly i gceannas ar.

The students witnessed the dissection of a heart in the Science class on Wednesday , as demonstrated by Múinteoir Carly , and kindly assisted by Múinteoir Bláithín ! The students used their Microsoft tablets to record the process, portraying the diverse and effective ways IT can be used in the classroom. They clearly enjoyed this lesson, as evident from their expressions in the photos !

picture01410102014 095233  10102014 100615 10102014 103345

Advertisements