Eolas don scoilbhliain 2014

Éide Scoile

Geansaí dearg na scoile

Carbhat na scoile

Léine bán

Bríste liath

Sciorta (chuig na glúine) / stocaí  liath

Bróga dubha

Éide spóirt

Bríste Reathaliath nó dúghorm

Léine polo bán

Bróga reatha

 

Caithfear an geansaí Scoile agus an Carbhat Scoile a cheannach i Siopa Mhic Pháidín i mBaile Brigín. Is féidir gach rud eile a cheannach ansin freisin nó i do rogha siopa

 

Ábhar foghlama

 

 1. Beidh na daltaí ag baint úsáid as tabléidí agus córas timpeallacht fhíorúil foghlama (Moodle, Edmodo nó a leithéid) ar scoil agus tar éis an suirbhé ag an gcruinniú deirneach tá sé soiléir go bhfuil teacht ag na daltaí ar ríomhaire agus idirlíon sa bhaile.

Chun na costasaí seo a chlúdú tá costas € 150 á ghearradh ar ghach dalta sa bhliain seo le haghaidh na chéad trí bhliain rompu. Mar sin €450 thar trí bhliana.

 

Costas Scoile

 1. Ag tús an scoilbhliain beidh  €50 á bhailiú chun íoc as
 2. Cíos taisceadáin
 3. Árachas pearsanta
 4. Leabhar saothar eolaíochta
 5. Cóipleabhar obair chúrsa eolaíochta
 6. Dialann scoile

Trealamh scoile

 1. Cás peann luaidhe, pinn srl
 2. Seit Mata agus áireamhán eolaíochta Sharp W531B writeview
 3. 10 gnáth cóipleabhar
 4. Cóipleabhar crua eolaíochta A4
 5. 5 fillteán A4 agus páipéir dóibh
 6. Bosca polypockets A4
 7. Glas don taisceadán (uimhreacha) – le cinntiú
 8. Cipín cuimhne 4Gb

 

Beidh eolas eile curtha ar fail tríd an suíomh gréasáin nó tríd ríomhphost nuair is cuí

 Information for 2014 – 2015

Uniform

School jumper

School tie

White shirt

Grey trousers

Grey skirt / socks (knee length)

Black shoes

Sports gear

Grey or navy tracksuit bottoms (no logos)

White polo shirt

Trainers (preferably non marking soles)

 

The School jumper and School tie can only be purchased from Mc Faddens in Balbriggan. Other items may be purchased from Mc Faddens or a supplier of your choice.

Learning Materials

The school will be using a virtual learning environment for the students and a blended learning approach. The school will provide tablet computers for the students to use in school and learning material will be provided online.  The survey completed at the last meeting confirmed that students have access to a computer of some form and internet at home. The VLE will be accessible to any common operating system.

To cover these costs a charge of €150 will be levied this year and for the following two years meaning a total payment of €450 over the three years.

School expenses

At the start of the year €50 will be collected to pay for

 1. Locker rental
 2. Personal insurance
 3. Science workbook
 4. Science coursework copy
 5. School journal

School Equipment

 1. Schoolbag, pencil case etc
 2. Maths set and scientific calculator Sharp W531B writeview
 3. 10 copybooks
 4. A4 science hardback copy
 5. 5 A4 folders and a refill pad
 6. Box of polypockets (A4)
 7. A lock for the locker (combination) – possibly
 8. 4 Gb Memory stick
 9. Other subject specific materials e.g. First Entry Copies for Business, Art Equipment for Art.

 

Other information will be provided on the website through the summer and any updates will be provided by email when necessary.

 

 

Advertisements